Alpin skidteknik

screenshot013paint

Alpin skidteknik steg för steg.

Mitt namn är Janos Koranyi. Jag är utbildad skidlärare och legitimerad läkare. Jag har skrivit en bok med ovanstående titel som kan nås via den här hemsidan.

Boken bygger upp skidtekniken från ingen kunskap alls om alpin skidåkning, till carving och ännu längre.

Även om du åker skidor mycket kan det lätt hända att du kan förbättra din teknik genom att läsa denna bok. Om du känner dig osäker vid utförsåkning, så kan du tänka igenom din egen teknik och förhoppningsvis hitta orsaken till dina problem och även vägen till en förbättring.

Boken är lösenordsskyddad.    

Boken kostar 100 kronor. Mina vänner behöver inte betala. Tänk på att denna kostnad är bara en bråkdel av vad en skidlektion kostar.  Jag garanterar dig att du kommer att kunna klara dig med färre skidlektioner om du har läst min bok, som dessutom kommer att bli mycket roligare och trevligare samtidigt.

Vill du köpa boken direkt av mig så kan du sätta in 100:- kr på bankgirot 440-2467, Läkarkonsult Janos Koranyi.

Du får kvitto med de avsändaruppgifter som du anger i formuläret nedan. Kvittot kommer på e-post som kontantfaktura.

Du kan också köpa den på Google Play Böcker.

google play

  

Boken som jag skickar själv är i pdf format: klicka på länken nedan.

Boken är senast uppdaterad 2019-01-30.

Alpin skidteknik steg för steg

Genom att du skickar din mail adress, godkänner du copyright skyddet av boken.

Här nedan finns videolänkarna i boken i Microsoft Word format i fall du har svårigheter att klicka dig fram till dem i pdf boken.

Videolänkar till boken

screenshot041

carving, eget foto


Förord

Varför denna bok? Målgrupperna.

Det är inte helt lätt att lära sig åka skidor. De flesta nybörjare och osäkra åkare hoppas att de kan förbättra sin åkteknik genom att titta på hur andra åker, eller i bästa fall hur skidläraren åker och vad hen berättar. Vi lär oss på det viset. Man bildar sig en uppfattning om vad man behöver göra och sedan försöker man och man lär sig av sina misstag. För att kunna bilda sig en föreställning måste man samla fakta, som man måste sedan värdera, ställa i viktighetsordning. Faktasamlandet är bäst om det är mångsidigt. Vad ser jag, vad hör jag, vad bör jag känna och så vidare. Det är bara lönt att försöka utföra rörelserna om man har gjort en någorlunda pålitlig föreställning som man själv litar på. Då har man ställt sina data i viktighetsordning. Finns det några problem med det här då? Ja, tyvärr finns det.

Problemet med det visuella datainsamlandet är att det finns detaljer som man aldrig kan se. Till exempel, ser man aldrig vad som händer inuti pjäxorna. Ju högre upp vi kommer från snöytan desto mer kan vi se, men samtidigt är värdet av dessa observationer blir också allt mindre viktiga.

Den verbala datainsamlingen då? Det finns inte tillräckligt med tid för djupgående samtal, diskussioner på skidlektionerna. Beskrivningarna av skidtekniken är ofta ganska komplicerade och risken för missförstånd är stor. Jag vill redan nu varna dig för att du inte riktigt kan vara säker på att det, som din skidlärare berättar är precis det som du behöver veta allra mest. Han berättar viktiga saker, men han har inte tid att beskriva alla förutsättningarna till de råd han ger. Vissa viktiga råd kan till och med behöva ändras till det motsatta på olika stadier av färdighet. Jag har aldrig hört en skidlärare berätta på en skidlektion att den rörelsen som är så viktig och som han nu ska visa förutsätter att man kan göra först det och det. Det finns dessutom andra orsaker också till det här problemet. Så det finns en väldigt stor risk för missförstånd mellan skidläraren och klienten.

Det är avgörande för bra föreställning om och utförande av bra skidåkning att vi samlar data som gäller just vår egen nivå av åkning. Det kräver grundliga kunskaper kring de här situationerna.

Ändå har jag inte hittat någon bok som är anpassad för nybörjare och osäkra skidåkare. Det var en av mina utgångspunkter när jag började skriva denna bok år 2014. Sedan kom den ena tanken efter den andra under resans gång. Min förhoppning är att kunna vara till nytta och göra verklig skillnad för många nybörjare och mindre erfarna skidåkare. Samtidigt har jag försökt vara så noggrann och analyserande att även skidlärare ska kunna dra stor nytta av mitt arbete. Mina idéer, analyser, förslag och råd kan lika gärna användas av alla intresserade skidlärare som oerfarna skidåkare.

Är det lönt att läsa en bok om alpin skidteknik?

Mitt svar är, att det är absolut lönt. Man kan förbereda sig, man kan skaffa sig kunskaper om de problem man kommer att möta och hur man bäst kan lösa dessa. Man kan tänka igenom problematiken, bilda sig en uppfattning om vad och i vilken ordning man kan lära sig, hur man ska göra det, vilka misstag man ska undvika och framför allt kan man föreställa sig hur det kan vara, se ut, kännas i kroppen när man åker skidor. Närmare än så kommer man inte verkligheten hemma, men det är inte så lång väg till verkligheten härifrån. Man kan skaffa sig kunskaper om vilka kroppsövningar som hjälper till att lättare klara av att utföra rörelserna på bästa sätt senare. Det underlättar också definitivt.

De mest grundläggande delarna av skidtekniken ger mest utdelning att läsa om, då dessa är lättare att förklara och förstå. De mer komplicerade delarna behöver mer tid, mer funderingar mer repetitioner för att smälta. Här hjälper å andra sidan mycket att titta på videor och det finns gott om sådana på Internet.

Har du förresten sett filmen Sällskapsresan 2? Där kan vi få veta, att skidlektioner är alldeles för dyra och helt onödiga. Det enda man behöver bry sig om är att: ”kroppstyngden ska vara på dalskidan”. Och jag fick själv detta råd på väg till min allra första skidresa. Stämmer det då? Svaret framkommer tydligt i filmen. Det går inget vidare bra med endast detta råd. Det är definitivt inte det enda man behöver känna till. Det finns viktigare regler vid bra skidteknik, även om vi talar om de enklaste svängarna. Redan begreppet ”dalskida” kan skapa litet förvirring. Samma skida i samma sväng kan mycket väl vara bergsskida först och bli dalskida under svängen. Det är mycket enklare att säga att kroppstyngden ska vara på den skidan som är på utsidan av svängen. Men visst ska kroppstyngden vara mest på den skidan som är på utsidan av svängen. Å andra sidan, om man inte säger något om hur det ska gå till, vad man måste göra för att få kroppstyngden dit, så hjälper inte det här rådet så mycket.

Varför ska du lita på mig?

Jag har några goda argument.

Jag är utbildad skidlärare, har gjort steg 1 enligt SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation) 2017, praktiserat som skidlärare 2018.

Jag älskar skidåkning. Har åkt skidor i mer än 35 år och de senaste åren allt längre perioder.

Jag älskar att fundera, analysera, förenkla, fördjupa mig i problem och försöka hitta den bästa lösningen som jag kan komma på. Jag har haft gott om tid att tänka vid det här laget. Min övriga bakgrund har hjälpt mig väldigt mycket i det här arbetet. Det är samtidigt inte alls säkert att jag har helt rätt i alla avseenden. Så jag är ytterst intresserad av att få ta del av dina tankar och funderingar och att diskutera skidteknik på alla nivåer. På bokens hemsida (www.skidteknik.wordpress.com), finns det ett kontaktformulär som du kan använda.

Jag är legitimerad läkare med två specialistexamina. Allmän medicin och psykiatri med samtalsterapi som specialistområde. Jag vill påstå att jag har ganska stora kunskaper om människokroppen, inklusive rörelseorganen och också en hyfsat bra förståelse för hur vi människor tänker och reagerar på olika utmaningar.

Förutom att jag är läkare så älskar jag att vara lärare. Det finns ett stort behov hos många patienter att få en förenklad och strukturerad förklaring till olika tillstånd i kroppen och mycket annat, på ett sätt som patienten kan förstå. Det här är en svår konst. Så jag har ansträngt mig att träna upp mig i dessa avseenden.

Jag är också en flitig motionär, går på gympapass regelbundet och tillhör de som vill experimentera litet, prova olika sätt att utföra rörelserna, leka med olika alternativ och fundera ut, för och nackdelar. Därefter är jag kanske inte alls villig att följa gympaledarens rörelser i alla avseenden utan jag gör dem på mitt eget sätt.

Jag har åkt skidor med dålig teknik i många år. Så jag har stor insikt i hur det känns och det gör mig extra lämplig att kunna hjälpa oerfarna skidåkare.

Jag har skapat en prioriteringsordning av skidtekniska detaljer som utgår från det allra basalaste, mest grundläggande som inte kräver någon annan skidteknik och byggt upp tekniken stegvis vidare. Min prioriteringsordning tar mest hänsyn till säkerhet, trygghet och den bästa möjliga användningen av våra rörelseorgan och våra skidor.

Jag har skapat tre olika nivåer av skidteknik. Dessa är ganska fristående från varandra så till vida, att man kan få ihop ett helt rörelsemönster på varje nivå. Det gör att man kan åka skidor på sin egen nivå på allt svårare backar. På grundnivån använder vi enkla, stora, grova, snabba rörelser precis så som barn och nybörjare brukar göra. Här lär vi oss de mest grundläggande rörelserna så som att gå i pjäxor, gå med skidorna på, åka på raka ställen med skridskotekniker, samt att åka nerför rakt framåt, utan att svänga, på rätt sätt och enkla plogsvängar. Sedan förfinar vi våra metoder allt mer och mer för varje ny nivå. På mellannivå lär vi oss det mesta om sladdsvängar och sidosladdning. På avancerad nivå har vi carving och dess olika varianter, vi har även anpassningarna till de olika förhållandena så som pucklar, branter, isiga ställen, djupsnö och hopp.

Så om du följer denna boks ordning så kommer du att lära dig det viktigaste först och bygga vidare på det och dessutom ser jag till att bara ta det minimalaste antal nya saker som är nödvändiga på en och samma gång för att få ihop en sammanhållen ny nivå.

Om du har en skidlärare (vilket jag varmt rekommenderar) så är det inte säkert att hen följer samma inlärningsordning som jag föreslår. Det behöver ändå inte leda till någon konflikt. Dina kunskaper ger dig makt. Diskutera litet med skidläraren, du kan föreslå att hen ska lära dig det, du tycker är viktigast. Med kunskap i bagaget kan du dessutom träna på egen hand före och efter skidlektionerna. Med kunskaper i bagaget kommer du helt säkert att utvecklas mycket snabbare än utan. Men att försöka lära sig skidåkning helt på egen hand är inte så bra idé. Det kan uppstå en del problem och onödiga risker.

Med fördjupade kunskaper kommer du att kunna förstå skidläraren mycket lättare och lektionerna kommer att innehålla mycket mer skidåkning och mycket mindre förklaringar.

Jag har studerat en hel del videor på DVD på Youtube samt våra egna upptagningar på oss själva, läst en del böcker om skidteknik. Jag har dessutom försökt lyssna mycket noggrant på vad olika skidlärare, som jag har varit i kontakt med anser, tycker och rekommenderar. Det har förvånat mig hur litet och ostrukturerat det skrivs, visas och sägs om skidteknik.

Jag har hittills inte hittat något, för mig användbart material om logisk prioriteringsordning av skidteknikens delar.

Är skidlärarna bra?

Att vara en bra skidlärare är faktiskt ganska svårt. De allra flesta skidlärare förlitar sig på att de ska visa hur man gör och sedan ska eleven försöka göra likadant. Det är vad skidlärare är bäst på. De har en oerhört stor skidåkningserfarenhet. De kan visa helt perfekta skidsvängar på olika nivåer av skidteknik som klienterna ska försöka efterlikna. Denna metod rekommenderas dessutom på skidlärarutbildningen både i Sverige och utomlands.

Det finns stora risker för missförstånd mellan skidläraren och klienten. Ta bara det enklaste. Skidläraren säger att du ska trycka ner skidorna i snön när du känner att du åker för fort och vill bromsa. Låter bra. Men gör man detta när man åker bakåtlutat så sticker skidorna hjärna i väg framför kroppen. Det blir panik i stället.

Att försöka efterlikna skidlärarens rörelser, brukar kunna funka något sånär hyfsat bra med barn. De vågar mer och är inte så rädda för att falla. För vuxna går det tyvärr inte alls lika bra. Man vill inte gärna riskera att falla och skada sig. Du har inte en chans att kunna observera det allra viktigaste genom att bara titta på.

Eftersom skidsvängar är svåra att förklara, finns det en ännu större risk för missförstånd mellan läraren och eleven. Många vuxna vill ha specifika råd och förklaringar om deras nästa steg i den personliga utvecklingen som de har bästa förutsättningar att kunna utföra på ett säkert sätt och träna in. Men just det kan vara vansinnigt svårt att veta med säkerhet. Skidåkning är sammansatt av flera olika främmande och ganska komplicerade rörelsemönster och det går inte att helt separera dessa så att eleven ska kunna träna just bara en enda rörelse. Dessutom hjälper de olika rörelserna varandra i en sväng, så misslyckas man med en av dem så kommer sannolikt alla andra också att misslyckas. Utgå från att skidläraren gör sitt bästa.

Jag återkommer flera gånger i boken om hur jag tror att majoriteten av skidlärarna arbetar.

Nu är det dags att ge det första rådet till dig, om du är en osäker skidåkare: Åk aldrig skidor fortare än Du kan klara med en känsla av full säkerhet. Det är högsta prioritet och det går faktiskt att uppnå så att du har full kontroll över situationen.

Videoinspelning

Den hjälper oerhört mycket. Det är svårt att känna själv hur man åker. Vanligtvis upplever man att man åker mycket bättre än man egentligen gör. Ser man sig själv på video hur man åker, hur man håller kroppen, hur man kämpar med skidorna och jämför med proffsen så blir man ofta besviken, men en mer objektiv bild kan få dig att hitta dina problem, svårigheter och förbättra det hela. Glöm inte att få dig inspelad även från sidan, till exempel när du åker förbi kameran. Den som spelar in ska då stå i mitten av branten och inte nere i en svacka. Då kan man lättare kolla kroppshållningen, kroppsbalansen och styrningen av skidorna från sidan. Med en action kamera kan man bli inspelad både framifrån och bakifrån under en längre tidsperiod. Det är väldigt bra att titta på flera svängar efter varandra då dessa brukar lyckas olika bra. Vidare är det viktigt att titta på inspelningar även i långsam uppspelningshastighet, då ser du mycket mer detaljer. Titta flera gånger på samma inspelning och kolla först det mest grundläggande och fortsätt sedan vidare. Det är också mycket nyttigt att identifiera det felet som uppstår först under en sväng. Alla fel därefter kan man ofta bortse ifrån tills att det första felet är eliminerat.

För skidlärare

Det öppnar sig helt nya möjligheter när man vidgar sina vyer litet och börjar tänka i nya banor. Och man kan dra helt nya slutsatser av ett litet nytt sätt att tänka. Jag hoppas kunna väcka ditt intresse för mina tankegångar.

Den nuvarande dominerande strategin för skidlärare är en ettstegsmodell. Man anser att det bara finns ett bra sätt att åka skidor. Det sättet försöker man lära ut direkt. Det blir det naturliga sättet att åka skidor, skidornas form och gravitationskraften tillsammans bestämmer hur man ska göra. Man ska bara lära sig vad skidorna vill göra och man ska då inte motverka skidorna. Då blir det rätt. Man försöker undvika plogsvängar och sladdsvängar. Här behövs inte så mycket förklaringar. Det är bara att visa att det går, så kommer klienten på det till slut. Man kan visa och förklara litet olika delar av den bästa tekniken litet hur som helst, till slut får klienten ihop helheten. Hit hör till exempel Harald Harbs ”Direct parallell” strategi som har dominerat fältet i många år nu. Alla tycks ha anammat denna mer eller mindre.

Visst låter det logiskt och bra. Finns det problem med den här strategin? I mitt tycke finns det enorma problem. En nybörjare har endast grova verktyg, snabba, kraftfulla, kantiga rörelser. Som barn brukar ha. Att förvänta sig att de ska kunna använda fina verktyg går inte. Det är som att försöka reparera en mobiltelefon med tjock skruvmejsel.

Riskerna för missförstånd är enorma i ett sådant system. Du ger ett råd men talar inte om förutsättningarna för detta råd. Till exempel: tryck ner skidorna mot snön när farten ökar för mycket. Klienter med bakåtlutad styrning kommer att få motsatt effekt än de som kan styra framåtlutat. När jag studerar den aktuella litteraturen för skidlärare, så är det väldigt tydligt att man tänker huvudsakligen i ett steg. Det här synsättet leder till det nu allmänt rådande rekommendationen att man inte ska ge så mycket förklaringar, man ska undvika att påpeka vad klienter bör tänka på att göra, eller undvika att göra, utan den bästa metoden är att visa bra svängar, helst carving svängar och sedan be klienterna att göra likadant. Alltså att utsätta dem för svårigheter, som de saknar förutsättningar att bemästra. Man ska bara se till, att ta de minsta svårigheterna först och de största sist. Det vill säga, att ta de lättaste backarna först och de svåraste sist. Oavsett vad de kan klara av för tillfället. Det här arbetssättet upprör mig faktiskt. Dels utsätter man klienterna för en onödig rädsla, när de förlorar kontrollen över sina skidor och situationen leder dem till panikreaktioner och dels utsätter man dem för onödiga risker att skada sig.

Jag har en helt annat förslag. Jag anser att ovanstående strategi inte tar hänsyn till hur människor fungerar, hur man lär sig nya saker, nya rörelsemönster. Jag vet det därför att jag har observerat skidundervisning både inifrån och utifrån vid många skidskolor. Vi får fram ett mycket litet antal lyckade fall och ett mycket stort antal misslyckade sådana. Handen på hjärtat, hur många av dina nybörjare lär sig carving tekniken inom loppet av ett par år?

Mitt förslag av strategi är inte särskilt nytt. Jag delar upp inlärningen i tre fristående steg. Varje steg har lätt bestämda gränser och ska ge en säker och förutbestämd skidåkning på sitt eget sätt på allt svårare pister. Det gör att våra klienter redan efter de första timmarna ska kunna klara alla blåa backar med stor säkerhet.

På grundnivå accepterar vi en bakåtlutad styrning av skidorna men vi jobbar med att rätta till den. Vi lär oss allt mer om kroppshållningen och lär oss att åka rätt rakt fram. Vi lär oss det viktigaste vid alla skidsvängar och praktiserar det med korrekta plogsvängar, som får allt mer detaljer. Vid plogsvängarna koncentrerar vi oss huvudsakligen på skillnaden mellan högtrycksskida och och lågtrycksskida och framför allt hur vi kan undvika att lågtrycksskidan stör svängen. Vi testar balansen, styrningen av skidorna med åkning på en skida i taget. Kan man göra det bra, så har vi passerat nybörjarnivån.

På medelnivå krävs en framåtlutande styrning av skidorna. Börjar nu lära oss parallella svängar. Vi lär oss kroppsframflyttningen före varje parallell sväng. Vi gör det genom sidosladdning och sladdsvängar. I svängen som följer kroppsframflyttningen tar vi åter hanteringen av lågtrycks och högtryckskidan och tar med kantning, angulation och inklination. Testar nivån med braquage svängar. Om det går bra så kan man börja på avancerad nivå.

På avancerad nivå jobbar vi med att hålla kroppen allt närmare dess riktiga balanspunkt, det vill säga göra allt mjukare svängar. Här lär vi oss hur vi kan ändra kroppsläge bakåt och framåt med bibehållen styrkraft framåt mot skidspetsarna. Då blir det möjligt att lära sig mjuka sladdsvängar och utveckla dessa till carving svängar och anpassa vår åkning till is, branter, pucklar och djupsnö.

Nackdelen med min strategi är att vissa skidtekniska detaljer måste omvandlas till det motsatta mellan dessa nivåer. Men det är bara ett problem för oss skidlärare. Det är inget avgörande problem för klienterna. Vi behöver få in ett prioriteringsorienterat tänkande. Det är inte alls svårt. Det kräver bara basala kunskaper och en medvetenhet. Med enkla principer kan vi bestämma nivån på våra klienter om vi bara har dessa tre nivåer.

Fördelarna är enorma. På grundnivå kan man använda sig av enkla, stora, grova rörelser, så som småbarn och nybörjare brukar göra och få kontroll över situationen på lättaste backarna. Plötsligt kan vi visa att det är kul att åka skidor utan rädsla och panik. Vi fostrar självsäkra, självgående och kunniga klienter som kan klara sig själva bra, på deras egen nivå av pist. Sedan förfinar vi metoderna och rörelserna men då måste vissa enkelt definierade förutsättningar vara uppfyllda för att kunna börja på nästa nivå.

Jag har nu följt en skidskola som ordnar skidläger 4-5 gånger varje säsong. Där finns ett stort antal klienter som följer med på samtliga dessa sedan flera år och som inte lyckas ta ett nytt steg i sin utveckling. De har fastnat vid baktung åkning och skidlärarna kan inte förmå dessa att ta nästa steg eftersom varje råd bygger på carving teknik med bara tryckförändringar på fotnivå. Så varje gång de påbörjar en sväng på en brantare backe, så lutar de kroppen bakåt. Från mitt eget synsätt så är det tydligt att dessa klienter försöker lära sig carving teknik när de inte ens kan hålla skidorna parallella. De är på grundnivå och saknar verktyg för den avancerade nivå som skidlärarna försöker förmedla till dem. Deras skidlärare är riktiga proffs. Jag har lärt mig massor av dem och jag är mycket tacksam för det. Det är därför jag följer med denna skidskola så gärna.

Min målsättning är också samtidigt att reducera antalet skidtekniska detaljer som klienterna ska behöva lära sig på en gång genom att sätta dessa i en prioriteringsordning. Då kan man ta den viktigaste detaljen eller de första två viktigaste detaljerna först och lyckas på en lätt pist. Den ordningen verkar ny, vilket förvånar mig faktiskt, men den är enkel. Den andra nyheten som jag har jobbat med är att analysera begreppet balans och ge en ny definition av begreppet ”styrning av skidorna” och därmed omvärdera dess betydelse.

Jag kommer att argumentera för att inte lära ut parallella svängar åt de klienter som ännu inte styr sina skidor med framåtlutad kropp. De som styr skidorna med bakåtlutad kropp bör mycket regelbundet erbjudas träning av denna färdighet vid varje skidlektion. Under tiden som denna träning pågår kan de lära sig åka rakt fram, utan några svängar på lättaste backar, kontrollera farten med plogställning, de kan lära plogsvängar, eventuellt även sidosladdning om det hela drar ut på tiden. Först när de har lärt sig att styra med framåtlutad kropp bör man introducera parallella svängar.

Jag har skapat ett antal grundregler som presenteras i en logisk ordning med röd text. Dessa är tänkta att underlätta både för skidlärarna och för klienterna att stegvis kunna ta hänsyn till de viktigaste punkterna på varje ny nivå av skidåkning.

Min förhoppning är att du ska läsa min bok just för att den är skriven för nybörjare… Jag lovar dig, att jag har funderat och studerat problemen i många år vid det här laget.

Du skulle kunna göra mig riktigt glad med dina kommentarer. Både positiva och negativa. Här kan du skicka dessa: www.skidteknik.wordpress.com

Bokens historia

Det hela började med att jag och min fru försökte beskriva en bra skidsväng. Det var ungefär år 2010. Vi villa ha beskrivningen i en enda mening. Men vi upptäckte då att det inte gick. Meningen blev mer och mer invecklad och komplicerad. Det blev ett omöjligt stort antal bisatser. Det var svårt att få med allt det viktiga och antalet meningar började växa lavinartat. Vi visade vårt alster för en bekant skidlärare år 2010. Då var texten mindre än en A4 sida. Han tyckte det var bra. Men var gång vi avslutade en skidsäsong så tillkom det ytterligare saker. Så småningom kände att jag behövde tänka igenom det hela mycket noggrannare och jag började läsa böcker om skidteknik och försökte analysera videor i massor.

Första gången jag upplevde att skriften var bra och ganska färdig var år 2015, då var hela texten ungefär 40 sidor. År 2017 skrev jag om de viktigaste delarna på nytt och utökade hela texten. Då började jag kalla mitt alster för en bok.

Nu är boken ganska omfattande men den är fortfarande inte helt färdig. I och med att den är i digital form så kan man göra ändringar och tillägg att infoga på lämpliga ställen. Så jag läser om boken då och då och försöker förbättra texten, hitta nya infallsvinklar som kan belysa vissa problem och så vidare. Det innebär att det lönar sig att komma tillbaka till bokens hemsida (www.skidteknik.wordpress.com) och ladda ner den senaste versionen och läsa den. Det står på hemsidan när boken uppdaterades senast. Dessutom kan du som läsare påverka innehållet. Skicka bara dina åsikter till mig.

Bokens uppbyggnad

I den här upplagan har jag tagit alla skidtekniska och inlärningsdetaljer i början av boken. Och dessa har jag delat in i tre olika fristående nivåer. Om du är nybörjare, så kan du bara hoppa över nivå två och tre och fortsätta läsa därefter i boken. Om du är på en högre nivå, så föreslår jag att du i alla fall läser genom även grundnivån. Det står mycket viktiga detaljer där, som jag inte kommer att upprepa.

Jag försöker hålla texten så kort jag kan utan att förlora för mycket detaljer. Jag måste medge att jag öser ur mig detaljer som är mer eller mindre nödvändiga att veta. Ha inte den inställningen att du måste lära dig alla dessa detaljer. De är avsedda att väcka dina tankar, att få dig att tänka igenom de förlopp som detaljerna beskriver och kontrollera om du tänker på samma sätt som jag, eller om det finns en betydande skillnad mellan dina och mina föreställningar. Om det finns det, ta kontakt med mig. Se info om det strax.

Om du tycker att förklaringarna är för krångliga att förstå, så misströsta inte. Fortsätt att läsa, snart kommer någon form av sammanfattning, som beskriver slutsatserna av diskussionen. Du kan lära dig slutsatserna i viktighetsordning. Kom ihåg, att jag har haft flera år på mig att tänka igenom och analysera problematiken.

Det finns en del upprepningar. Dessa är för mig oundvikliga men bra, ha tålamod med dem. De hjälper till vid förståelsen och gör det lättare att komma ihåg det viktiga.

Som du kanske lade märke till redan tidigare, så har jag lagt en del texter i kursiv stil med indrag. Dessa är litet utvidgningar från det viktigaste.

I slutet av de skidtekniska kapitlen har jag ritat två tabeller för utvärdering av din egen skidteknik. Skriv gärna ut en av dessa och ta med dig den vid skidresan. Så kan du dokumentera din egen utveckling.

Därefter följer förslag till träningsprogram före skidåkningen, beskrivning av skidutrustningen och liknande. Här finns bland annat ett fördjupande kapitlet om krafter och balans. Jag kan rekommendera det varmt, om Du vill kunna förstå litet djupare, vad som händer vid skidåkning och varför. Sedan beskriver jag bland annat vad de olika kroppsdelarna har för funktion vid alpin skidåkning.

Jag hoppas också att texten varken är för krånglig eller för enkel.

Och som sagt, vill jag gärna få, så många kommentarer som möjligt, gärna med frågor eller diskussioner. Du kan skicka dessa via bokens hemsida (www.skidteknik.wordpress.com). Skriv gärna ifall du inte vill publicera dina kommentarer på hemsidan så gör jag inte det. Ha en trevlig och lärorik läsning.